Generel information

Home / Generel information

Om ejendommen

Byggeriet er fra 1954. Der er 36 lejligheder og 10 rækkehuse beliggende Gl. Rådhusvej 34-64. Ikke alle er ejerlejligheder, men efterhånden som folk fraflytter lejemålene, bliver lejlighederne solgt.

Til ejendommen er der fælleshave, hvor der er opstillet bord/bænk til brug for beboerne. For enden af blokken Gl. Rådhusvej 34-38 ligger ejendommens legeplads, og bag garagerne og barnevognskuret er der udendørs tørreplads.

I begge etageblokke er der cykelkælder og tørrerum, og i kælderen til etageblok Gl. Rådhusvej 50-54 findes et lokale, som bruges til afholdelse af generalforsamlinger.

Administrator

Ejerforeningens administrator er advokat Torben Lund.

Advokatanpartselskabet Jantzen & Lund
Flodvej 73 C, 2765 Smørum.
Tlf. 44 65 01 01.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består jf. vedtægterne af 3-7 medlemmer. Bestyrelsen afholder møder efter behov, hvilket som regel er ca. 10 møder om året.

Referaterne fra bestyrelsesmøderne udsendes på mail til de beboere og ejere, der har ønsket at modtage disse. Desuden opsættes referaterne i udhængsskabene på de sydlige gavle på etageblokkene samt på opslagstavlerne i etageblokkenes opgange.

Alle beboere og ejere er velkomne til at komme med forslag til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af:

 • Ida Munk (formand)
 • Janne Elster (næstformand)
 • Jens Nylander
 • René Albertsen
 • Lennart Munch

Revisor

Revisoren vælges på den årlige generalforsamling.

Den nuværende revisor er Julie Nylander.

Hjemmesideadministrator

Hjemmesiden www.ballerupbo.dk administreres af Frederik Hjorslev Poulsen.

Vicevært

Ejerforeningens vicevært er René Albertsen, som bor i nr. 34, st. th.

Viceværten har en række forskellige opgaver, som bl.a. består af:

 • Pasning af fyret samt månedlig aflæsning af vand-, el- og gasforbrug. Tilsyn med ure og temperaturer.
 • Vedligeholdelse af de fælles udendørsarealer.
 • Pasning af indendørs fællesarealer, herunder bl.a. kældre og udskiftning af belysning i opgangene. Dog købes trappevask og vinduespudsning af etage-opgangene købes af et eksternt firma.
 • Udskiftning af etageblokkenes navneskilte på postkasser.
 • Modtagelse af meldinger om bygningsmæssige skader, samt kontakt med håndværkere.
 • Står til rådighed ved beboerhenvendelser, herunder også akut opståede problemer fx med vandskader, el og varme.

Viceværten kan kontaktes via postkassen i nr. 34 og tlf. 5240 6261.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling en gang årligt inden 1. maj i ejerforenings fælleslokale i kælderen i nr. 54.

Administrator og bestyrelse udsender indkaldelse samt agenda til generalforsamlingen til alle beboere og ejere i BallerupBo. Ejere modtager endvidere ejerforeningens årsregnskab.

På generalforsamlingen aflægges beretning om det forløbne år, og der gennemgås regnskab og budget samt bestyrelsens og medlemmernes forslag. Endelig foretages valg af bestyrelse, revisor og administrator.

Referatet fra generalforsamlingen udsendes på mail til de beboere og ejere, der har ønsket at modtage disse. Desuden opsættes referaterne i udhængsskabene på de sydlige gavle på etageblokkene samt på opslagstavlerne i etageblokkenes opgange.

Forandringer, vedligeholdelse og reparationer

Vedligeholdelse af ejendommen foretages af foreningen, dog med undtagelse af vedligeholdelse og udskiftning af vandrette rør, vinduer samt radiatorer, der hører til de enkelte lejligheder – dette påhviler de enkelte ejere, som også selv betaler for det.

Når du skal reparere eller ændre noget i din lejlighed/rækkehus, der berører vand og varmeanlæg, skal der gives besked til viceværten.

Viceværten bestiller håndværkere ved skader, der er ejerforeningens ansvar. Viceværten orienterer beboeren om, hvilken håndværker, han bestiller. Beboeren skal kontakte viceværten, såfremt håndværkeren ikke overholder aftaler eller ikke udfører arbejdet tilfredsstillende.

Ved enhver forandring af udendørsarealer, herunder døre, vinduer, hegn og havelåger, skal der indhentes tilladelse af bestyrelsen.

De nærmere regler står i foreningens vedtægter.

Arbejdsdage

En til to gange årligt afholder BallerupBo arbejdsdage, som foreningens beboere kan deltage i. Formålet med dette er at holde fællesomkostningerne nede og styrke fællesskabet i ejerforeningen. Bestyrelsen har inden arbejdsdagen fastsat hvilke opgaver, der skal udføres – det kan være beplantning, oprydning, malerarbejde og lignende.

Forsikring

Ejerforeningen har tegnet en ejendomsforsikring. Forsikringen dækker alt det, som er mur og nagelfast. Det betyder konkret alt uden for lejligheden/rækkehuset (dog ikke vinduer) samt alt nagelfast i lejlighederne. Såfremt man som ejer har brug for at benytte ejendommens forsikring skal bestyrelsen kontaktes for vejledning herom.

Du kan studere ejerforeningens forsikringsbetingelser og forsikringspolice.

TV-signal

Lejlighederne er tilkoblet Kabel-TV hos YouSee. Der er desuden mulighed for at tilkøbe internetforbindelse via YouSee.

Telt

Ejerforeningen råder over et 4 x 7,4 m stort telt, der kan lånes til opstilling på græsplænen til familiefester m.m.. Teltet skal returneres sammenpakket og i tør tilstand.

Varmeanlægget

Der sættes varme på radiatoranlægget i perioden den 1. oktober til 1. april.

Beboerne bedes derefter udlufte alle radiatorerne, da de ellers kan blokere for, at anlægget og radiatorerne bliver rigtig varme.

Udluftningen foretages således:

Den lille riflede ydre radiatorventil åbnes ved at dreje den mod uret (evt. med en tang). Der høres derefter en susen, når luften lukkes ud. Luk ventilen igen, når der begynder at komme vand ud i stedet for luft.

Hvis der er en termostat på radiatoren (der hvor du skruer op og i for varmen), skal følgende foretages: Drej den inderste sorte del af termostaten et lille stykke mod uret, hvorved hele termostaten kan fjernes. Der er derved blottet en lille messingpind, der kan trykkes ind. Hvis den sidder fast, skal den eventuelt “masseres” lidt.

Vaskeriforening

I kælderen til blokken Gl. Rådhusvej 50-54 forefindes et fællesvaskeri, som kræver, at man er medlem.

Tilmelding kan ske til Ole Hoffeldt, nr. 54 st. tv., tlf. 3024 3666.

Maskinerne kan lånes af alle i akutte situationer.

Foretrukne håndværkere

Det tilrådes, at man som ejer benytter Brdr. Fuglsang, Balerup, da denne kender ejendommen. Telefon: 4468 7200.